Doradcy metodyczni w zakresie informatyki m. st. Warszawy

główna
Szkoły podstawowe | Szkoły gimnazjalne | Szkoły średnie
Konferencje metodyczne| Strona byłego doradcy M. Rostkowskiej

Urszula Dzwonowska

doradca dla szkół gimnazjalnych

Zapraszam!
Szkoła bazowa Gimnazjum nr 13
im. S. Staszica w Warszawie

Napisz do mnieDanuta Magdzik-Sadura

doradca dla szkół średnich

Zapraszam!
Szkoła bazowa I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
Napisz do mnie