Doradcy metodyczni w zakresie informatyki m. st. Warszawy

główna
Szkoły podstawowe | Szkoły gimnazjalne | Szkoły średnie
Konferencje metodyczne| Strona byłego doradcy M. Rostkowskiej

5 września 2013 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

15 lutego 2012 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz 16 lutego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

6 września 2011 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Edukacja nowej generacji. Część 2

3 czerwca 2011 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego i zajęć komputerowych: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dzieci najmłodszych

2 i 3 marca 2011 r. Konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Edukacja nowej generacji. Część 1

6 października 2010 r. Konferencja metodyczna dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów: Projekty gimnazjalne wspierane przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

***********Od tego miejsca materiały do powyższych konferencji są umieszczane na Moodle OEIiZK***********
*************************************************************************************************************************************************

8 września 2010 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Otwarte zasoby edukacyjne - przyszłość edukacji?

25 lutego 2010 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Narzędzia nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej

23 lutego 2010 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych: Narzędzia nauczyciela informatyki i zajęć komputerowych

3 września 2009 r. Konferencja metodyczna dla wszystkich nauczycieli: Algorytmika w nowej podstawie programowej poprzez wszystkie etapy edukacyjne

5 marca 2009 r. Konferencja metodyczna dla wszystkich nauczycieli: Nowa podstawa programowa, co to oznacza dla polskiej szkoły?

2 grudnia 2008 r. Konferencja dla doradców metodycznych i nauczycieli różnych przedmiotów: Etyka, prawo, praktyka - ochrona własności intelektualnej

25 listopada 2008 r. Konferencja dla doradców metodycznych i nauczycieli różnych przedmiotów: Nowe technologie - szansa czy zagrożenie

4 września 2008 r. Konferencja metodyczna dla wszystkich nauczycieli: Dokąd zmierzasz szkolna informatyko?

5 marca 2008 r. Konferencja metodyczna dla wszystkich nauczycieli: Internet dziś, w drodze ku przyszłości

6 września 2007 r. Konferencja metodyczna dla wszystkich nauczycieli: Informatyka w szkole w XXI w

14 i 15 marca 2007 r. Konferencje metodyczne dla nauczycieli: gimnazjum i szkół podstawowych

1 marca 2007 r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Przygotowanie do matury z informatyki w 2009 r.

7 września 2006. Temat przewodni konferencji: Języki programowania wczoraj, dziś i jutro

9 - 11 maja 2006 r. Temat przewodni konferencji: Systemy Zarządzania Treścią czyli CMS'y narzędziem nauczyciela informatyki

8 września 2005 r. Temat przewodni konferencji: Przede wszystkim KIK - czyli kultura informacyjna i komunikacyjna

31 maja - 2 czerwca 2005 r. Temat przewodni konferencji: Istotne sprawy nauczycieli informatyki

3 września 2004 r. Temat przewodni konferencji: Stosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów. Konferencja organizowana dla doradców metodycznych

2 września 2004 r. Temat przewodni konferencji: Wielka wymiana myśli między wszystkimi nauczycielami informatyki

19 - 21 maja 2004 r. Temat przewodni konferencji: Wolne oprogramowanie i nowe narzędzia nauczyciela informatyki

26 września 2003 r. Temat przewodni konferencji: Technologia Informacji i Komunikacji w edukacji Konferencja organizowana dla doradców metodycznych

4 - 9 września 2003 r. Temat przewodni konferencji: BHP w pracowni komputerowej. Linux w szkole

27 - 29 maja 2003 r. Temat przewodni konferencji: Logomocja ruszyła

13 września 2002 r. Temat przewodni konferencji: Mity i prawdy o komputerze w szkole Konferencja organizowana dla doradców metodycznych

5 września 2002 r. Temat przewodni konferencji: Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole

23 maja, 4 - 5 czerwca 2002 r. Temat przewodni konferencji: Dwa zespoły, programy, podręczniki

6 - 8 listopada 2001 r. Temat przewodni konferencji: Imagine. Modellus. Multimedia

25 - 26 kwietnia 2001 r. Temat przewodni konferencji: Projekt MatComp. Przygotowania do matury 2002

17 - 19 października 2000 r. Temat przewodni konferencji: Wykorzystanie Technologii Informacji i Komunikacji w edukacji

19 - 21 maja 1999 r. Temat przewodni konferencji: Nowe podstawy programowe przedmiotów informatycznych, programów nauczania i podręczników