Konferencja metodyczna dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencję metodyczną, która odbyła się 8 września 2005 roku (czwartek) w auli Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86 („na tyłach” siedziby OEIiZK na ul. Nowogrodzkiej 73) w godzinach 1000 - 1730.Temat konferencji: Przede wszystkim KIK - czyli kultura informacyjna i komunikacyjna

Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.
Treść wystąpień miała aspekt ogólny i dlatego kierowane były one do nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej na wszystkich poziomach nauczania.

Porządek zebrania, zgodny z przewidywanym:

W konferencji wzięły udział następujące wydawnictwa: Pazdro, ProgMan, WSzPWN oraz wydawnictwa PJWSTK. WNT przesłało swoje katalogi.
Uczestniczyło w konferencji 313 nauczycieli: 135 ze szkół podstawowych, 108 z gimnazjów oraz 70 z liceów.

Nauczyciele zostali zachęceni do:

 • pisania wniosków o pracownie komputerowe i składania ich do 12 września w KO,
 • poznania wszystkich doradców metodycznych w zakresie informatyki i korzystania z ich strony,
 • wybrania właściwych kursów w OEIiZK, wspomagających ich rozwój, np. bezpłatnych warsztatów MISP, MIG, MATURA,
 • publikowania swoich prac i korzystania z twórczości innych w sposób zgodny z prawami autorskimi, zachęcania uczniów do korzystanie z licencji CC,
 • patrzenia na obrazy i dźwięki nie jako na dodatek "uatrakcyjniający" tekst, ale jak na pełnoprawny środek przekazu,
 • odwiedzenia portalu telezdrowie - widzę i słyszę,
 • do nauki języka obiektowego java,
 • zwrócenia uwagi na zalety edukacji medialnej,
 • podpatrzenia rozwiązań odnoszących się do dyscyplinowania uczniów,
 • prowadzenia wideokonferencji między szkołami,
 • przygotowywania uczniów do konkursów międzyszkolnych - miniLOGIA i Logia,
 • zapisu na warsztaty 27 września organizowane w OEIiZK przez wyd. ProgMan,
 • wzięcia udziału w warsztatach przygotowywanych przez wydawnictwo Migra,
 • ściągnięcia najnowszej wersji edukacyjnej Linuxa (Linux-EduCD 0.5.1 opracowanej przez Rajmunda Radziewicza) spod adresu ftp://ftp.oeiizk.waw.pl, z folderu pub/linux/educd,
 • kupienia i używania tablic interaktywnych
 • uczestniczenia wraz z uczniami w Festiwalu Nauki