Konferencja metodyczna dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:
9 maja 2006 we wtorek dla nauczycieli informatyki z gimnazjów w godz. 1500 - 1730,
10 maja w środę dla nauczycieli informatyki i TI w szkołach ponadgimnazjalnych w godz. 1600 - 1900,
zaś 11 maja we czwartek dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych w godz. 1400 - 1700.
Wszystkie konferencje odbywały się w auli (sala 4) OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73Temat konferencji: Systemy Zarządzania Treścią czyli CMS'y narzędziem nauczyciela informatyki

Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.

Ponieważ, liczba osób mogących wziąć udział w konferencji była ograniczona, dlatego w ogłoszeniach o konferencjach prosiłam KONIECZNIE o potwierdzanie zgłoszeń uczestnictwa na adres: rejestracja.oeiizk.waw.pl


Porządek zebrania dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych w dniu 11 maja 2006 r

 • 1400 Powitanie uczestników
 • 1405 Przedstawienie planów szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk (ew. zastępstwo: J. A. Wierzbicki)
  nauczyciele wypełniali ankietę, w jakich szkoleniach chcą uczestniczyć i byli zachęcani do zaglądania na stronę OEIiZK oraz zostali zaproszeni na XV lecie Ośrodka
 • 1420 Platforma Moodle i konkurs miniLOGIA w kształceniu informatycznie zdolnych dzieci - Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
  nauczyciele byli zachęcani do polecania dzieciom strony sieciaki.pl, forum miłośników logo, a także aby sami odwiedzili stronę kursu Nasza e-klasa
 • 1500 Przygody, harfy i inne lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym - Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska - autorzy znakomitego podręcznika dla klas 1-3 pokazywali lekcje dołączone na płytce do podręcznika.
 • 1540 Prezentacja działania różnych systemów CMS w oparciu o serwer SBS - Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki
  nauczyciele konfigurowali własny portal internetowy w oparciu o CMS mambo
 • 1630Prezentacja projektów WebQuest nauczycieli informatyki z naszych szkół - Witold Kranas, Małgorzata Rostkowska
  nauczyciele byli zachęcani do wzięcia udziału w szkoleniach związanych z projektem IDWBL
 • 1700 Na zakończenie zebrania informacja o konkursie Bóbr - jest to informatyczny odpowiednik matematycznego Kangura.

Porządek zebrania dla nauczycieli informatyki gimnazjów w dniu 9 maja 2006 r

 • 1500 Powitanie uczestników
 • 1505 Przedstawienie planów szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk (ew. zastępstwo: J. A. Wierzbicki)
 • 1520 Platforma Moodle - czyli jak to działa z punktu widzenia ucznia i nauczyciela - Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
 • 1600 Prezentacja działania różnych systemów CMS w oparciu o serwer SBS - Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki
 • 1700Prezentacja projektów WebQuest nauczycieli informatyki z naszych szkół - Witold Kranas, Małgorzata Rostkowska
 • 1730 Na zakończenie zebrania informacja o konkursie Bóbr - jest to informatyczny odpowiednik matematycznego Kangura

Porządek zebrania dla nauczycieli informatyki i TI szkół ponadgimnazjalnych w dniu 10 maja 2006 r

 • 1600 Powitanie uczestników
 • 1605 Przedstawienie planów szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk (ew. zastępstwo: J. A. Wierzbicki)
 • 1620 Platforma Moodle - czyli jak to działa z punktu widzenia ucznia i nauczyciela - Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
 • 1650 Prezentacja działania różnych systemów CMS w oparciu o serwer SBS - Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki
 • 1735 Młodzieżowa Akademia Informatyczna (MAIN) - portal dla uczniów zainteresowanych programowaniem i algorytmiką oraz SIO.NET projekt, czyli nowe narzędzia do tworzenia konkursów algorytmicznych - studenci informatyki Uniwersytetu Warszawskiego - zwycięzcy konkursów programistycznych
 • 1845 Uwagi związane z przygotowaniem do matury z informatyki w maju 2006
 • 1900 Na zakończenie zebrania informacja o konkursie Bóbr - jest to informatyczny odpowiednik matematycznego Kangura

W konferencji wzięły udział następujące wydawnictwa: Helion, które rozdawało wszystkim nauczycielom swoje najnowsze podręczniki oraz program nauczania, a także WSiP, które wystawiło wydane przez siebie plansze do pracowni komputerowej dotyczące historii informatyki.
Uczestniczyło w konferencji 127 nauczycieli: 73 ze szkół podstawowych, 20 z gimnazjów oraz 34 z liceów.