Konferencja metodyczna dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencję metodyczną, które odbyła się w dniu:
7 września 2006 we czwartek dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej z wszystkich typów szkół w godz. 1230 - 1600, w auli PJWSTK, ul. Koszykowa 86 ("na tyłach siedziby OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73)Temat konferencji: Jezyki programowania wczoraj, dziś i jutro

Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

 • 1230 Rejestracja uczestników, pobranie materiałów w holu przed aulą
 • 1300 Powitanie uczestników
 • 1305 Lekcje z komputerem w naszej e-klasie - Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska
  • Warsztaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu miniLOGIA - w nowej formie na platformie Moodle
  • Lekcje z komputerem w naszej e-klasie - seminarium metodyczne dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych MISP według nowych zasad z wykorzystaniem platformy Moodle
  • Konkursy informatyczne miniLOGIA i LOGIA w nowym roku szkolnym
 • 1400 ICTime - TI jako narzędzie edukacji interkulturowej i medialnej - projekt Socrates Comenius - Dorota Janczak, Jan A. Wierzbicki
 • 1430 XV lat OEIiZK wraz z ofertą na kolejny rok szkolny - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1500Języki programowania: wczoraj, dziś i jutro - prof. dr hab. Jan Madey - Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1545Informacje o tegorocznej maturze - Małgorzata Rostkowska
 • 1600Zakończenie zebrania

Wszystkie wystąpienia okazały się bardzo ciekawe i kształcące, ale oczywiście przebojem było wystąpienie prof. Jana Madeya i jego super ciekawy wykład i prezentacja.


W konferencji wzięły udział następujące wydawnictwa: Helion, WSiP, WSzPWN, Operon, Czarny Kruk
Uczestniczyło w konferencji 239 nauczycieli: 106 ze szkół podstawowych, 75 z gimnazjów oraz 58 z liceów.