Konferencja metodyczna dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki

Serdecznie zaprasiliśmy na konferencję metodyczną, która odbyła się w dniu 6 września 2007 (czwartek) w godz. 1230 - 1730, dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej wszystkich typów szkół, w auli PJWSTK, ul. Koszykowa 86Temat konferencji: Informatyka w szkole w XXI w

Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

Wszystkie wystąpienia okazały się bardzo ciekawe i kształcące, ale oczywiście przebojem było wystąpienie prof. Krzysztofa Diksa i jego super ciekawy wykład i prezentacja. Nowością w naszym gronie był wykład dra Marka Ostrowskiego na temat realizacji jego wielkiej wizji dotyczącej obrazowej bazy danych Warszawy i walorów edukacyjnych tego przedsięwzięcia. Wszystkie wystąpienia były nagrywane i po przegraniu na płytki będą w Ośrodku do wzięcia w celu ich ponownego usłyszenia i przeżycia :)


W konferencji wzięły udział następujące wydawnictwa: Helion, WSiP, WSzPWN, Nowa Era - której przedstawiciel rozdawał nauczycielom nowy podręcznik i ćwiczenia z informatyki do gimnazjum
Uczestniczyło w konferencji 200 nauczycieli: 91 ze szkół podstawowych, 57 z gimnazjów oraz 52 z liceów.