Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki wszystkich typów szkół

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencję metodyczną, "Internet dziś, w drodze ku przyszłości", która odbyła się w dniu: 5 marca 2008 - w środę, dla nauczycieli informatyki w godz. 1400 - 1730, w auli OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

 • 1400 Rejestracja uczestników, pobranie materiałów w holu przed aulą
 • 1430 Powitanie uczestników - dyrektor OEIiZK Grażyna Gregorczyk
  W wystąpieniu pani dyrektor mówiła o:
  • ofercie szkoleniowej Ośrodka
  • regionalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy
  • czasopiśmie "MERITUM", wydawanym przez mazowieckie placówki doskonalenia nauczycieli, szczególnie zwracając uwagę na numer 4 (7) 2007, całkowicie poświęcony technologii informacyjnej, który wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali w materiałach konferencyjnych,
 • 1500 Algorytmika Internetu - prof. dr hab. Krzysztof Diks - Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  Wykład, przedstawiał w sposób pasjonujący i przystępny problemy algorytmiczne, związane z funkcjonowaniem Internetu, a szczególnie np. indeksowanie stron w wyszukiwarce goole i nadawanie im odpowiedniej rangi (Czytając ten artykuł w języku angielskim, może warto skorzystać z adresu http://lingro.com, podanego dalej przez pana Michała Żelaznego).
  Myślę, że warto sięgnąć przy okazji do wywiadu z prof. Krzysztofem Diksem dla Linux.pl
 • 1545 Nowe technologie internetowe w pracy nauczyciela informatyki i TI - wystąpienie pana Michała Żelaznego - nauczyciela LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego
  Bardzo ciekawa prezentacja poświęcona była interesującym projektom Web 2.0, ze szczególnym uwzględnieniem stron wykonanych z użyciem technologii AJAX. Zgodnie z zapowiedzią dołączam wszystkie (a może nawet nieco więcej) adresów stron pokazywanych przez prelegenta. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani skorzystaniem z możliwości aplikacji pokazywanych przez pana Michała Żelaznego, to proszę zgłosić się do sekretariatu kursów OEIiZK (Aplikacje internetowe - Michał Żelazny); po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych zorganizujemy w maju/czerwcu warsztaty w OEIiZK, które p. Michał poprowadzi. Proszę też podczas zgłaszania mówić, czy chcecie Państwo szkolenie np. 8 godz. w sobotę, czy w dwa popołudnia po 4 godz. lek od 16-tej. Zapraszam.
 • 1630 Edukacja informatyczna dzisiaj i przez najbliższe trzydzieści parę lat - prezentacja książki "Zarys dydaktyki informatyki" - dr Andrzej Walat - bardzo ciekawie przedstawił swoją książkę, będącą kwintesencją jego doświadczeń, przemyśleń i praktyk edukacyjnych - każdy nauczyciel powinien ją przeczytać, a szczególnie nauczczyciel informatyki lub TI. Zastanówmy się, czy zbyt wiele wagi nie przywiązujemy do naszych umiejętności merytorycznych, zapominając niejednokrotnie o dobrej dydaktyce?
 • 1700 Informatyka w Delcie - dr Andrzej Walat, członek redakcji miesięcznika popularyzującego matematykę, fizykę, astronomię, a od września 2007 roku również informatykę, zachęcał do zapoznania się z tym wydawnictwem, na pewno warto samemu je czytać i zachęcić do czytania swoich uczniów, szczególnie licealistów.
 • 1715 Zakończenie zebrania, podczas którego zostało rozlosowanych wśród uczestników spotkania 10 nagród książkowych - prezentowaną książkę "Zarys dydaktyki informatyki", wraz z wpisaną dedykacją wręczał osobiście jej autor oraz rozlosowano 10 miesięczników DELTA z dołączonym kalendarzem na biurko wydanym przez OEIiZK

 • Mam przekonanie, że wszystkie wystąpienia podczas konferencji były fascynujące, ciekawe i bardzo pouczające. Potwierdzają to również słowa i listy z podziękowaniami skierowanymi w stronę organizatorów od nauczycieli będących uczestnikami spotkania.

Podczas zebrań można było zakupić książki i programy, w sklepiku OEIiZK oraz nowy podręcznik dla gimnazjalistów wydany przez wydawnictwo "Nowa Era".Uczestniczyło w konferencji: 59 nauczycieli ze szkół podstawowych, 46 z gimnazjów oraz 36 ze szkół ponadgimnazjalnych.