Konferencja metodyczna dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki

Serdecznie zaprasiłam na konferencję metodyczną, która odbyła się w dniu 4 września 2008 (czwartek) w godz. 1230 - 1730, dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej wszystkich typów szkół, w auli PJWSTK, ul. Koszykowa 86Temat konferencji: Dokąd zmierzasz szkolna informatyko?

Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

 • 1230 Rejestracja uczestników, pobranie materiałów w holu przed aulą
 • 1300 Powitanie uczestników - dyrektor OEIiZK Grażyna Gregorczyk
  W wystąpieniu także kilka słów na temat:
  • Oferty usług Ośrodka dla szkół i placówek oświatowych
  • Wręczenie nagrody w konkursie "Zastosowanie TI w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych"
 • 1315 TI jako narzędzie w edukacji międzykulturowej i medialnej - Elżbieta Gajek, Dorota Janczak
  - Budowanie kompetencji międzykulturowej za pomocą technologii informacyjnej ICTime
 • 1330 Czym był IT for US? - Elżbieta Kawecka
  - Wykorzystanie podstawowych umiejętności TIK w edukacji przyrodniczej - refleksje po zakończeniu międzynarodowego projektu
 • 1345 Praca z uczniem zdolnym - Wanda Jochemczyk, Agnieszka Samulska
  1. propozycje dla nauczycieli informatyki -
   • seminarium metodyczne MISP Algorytmika od najmłodszych lat,
   • warsztaty olimpijskie w ramach projektu Informatyka specjalnością młodych Polaków
  2. propozycje dla uczniów -
   • programowanie w Logo dla gimnazjalistów,
   • warsztaty olimpijskie dla gimnazjalistów,
   • programowanie w Logo dla uczniów szkół podstawowych
  3. informacje o konkursach: miniLOGIA, Logia, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, Bóbr
 • 1425 Przerwa
 • 1445 Cyberprzemoc. Problem przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych - Marta Wojtas - Fundacja Dzieci Niczyje
 • 1535 Nowa podstawa programowa przedmiotów informatycznych - Wanda Jochemczyk - Informatyka, etap III, etap IV poziom podstawowy, etap IV poziom rozszerzony
  Co nas czeka od roku szkolnego 2009/2010 i jak możemy się do tych zmian przygotować?
 • 1635 Matura 2009 - Małgorzata Rostkowska
  Krótkie przypomnienie najważniejszych spraw związanych z nową maturą z informatyki w 2009 r.; podanie pomocnych adresów oraz propozycji współdzielenia się wiedzą przez nauczycieli w tym zakresie. Propozycja zapisania się na kurs Matura 2009 - Informatyka na platformie Moodle OEIiZK.
 • 1650 Przerwa
 • 1700 Nowe kółko informatyczne dla nauczycieli oraz automatyczna konwersja SBS 2003 do Windows 2003 - Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki
  Nowa propozycja Microsoft dla nauczycieli uczestniczenia w programie pilotażowym przygotowującym kółko informatyczne dla uczniów. Bliższe informacje od października. Automatyczna konwersja SBS 2003 do Windows 2003 z zachowaniem wszystkich usług i narzędzi, czyli zniesienie wszelkich ograniczeń serwera z zachowaniem całej jego funkcjonalności
 • 1730 Zakończenie konferencji

Wszystkie wystąpienia okazały się bardzo ciekawe i kształcące, i ci którzy dotrwali do końca i niczego nie przepuścili dużo skorzystali ze wszystkich wystąpień.


Podczas konferencji przedstawicielka firmy Operon rozdawała nauczycielom nowe podręczniki wydane przez to wydawnictwo. Dziekujemy :)
Uczestniczyło w konferencji 201 nauczycieli: 89 ze szkół podstawowych, 61 z gimnazjów oraz 51 z liceów.