Konferencja dla nauczycieli różnych przedmiotów i doradców metodycznych

Serdecznie zaprosiłam na konferencję, która odbyła się się w dniu 25 listopada 2008 (wtorek) w godz. 1530 - 1800, dla nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół oraz doradców metodycznych, w sali konferencyjnej (3 piętro) Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń w Warszawie, ul. Hoża 88Temat konferencji: Nowe technologie - szansa czy zagrożenie

Zebranie poprowadziły doradczynie metodyczne Małgorzata Barańska i Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

  • 1530 Technologia informacyjna i komunikacyjna w polskiej szkole w XXI w - korzyści i zagrożenia, zaprezentowała Małgorzata Rostkowska, doradca w zakresie informatyki
  • 1630 Cyberprzemoc. Problem przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych - przedstawiła Julia Barlińska - psycholog, z Fundacji Dzieci Niczyje, w której jest koordynatorem kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach kampanii "Dziecko w Sieci".
  • 1730 BHP w pracy z komputerem - przedstawiła Małgorzata Barańska w zastępstwie Marcina Pawlika, nauczyciela konsultanta w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
  • 1800 Zakończenie konferencjiUczestniczyło w konferencji 51 nauczycieli i doradców metodycznych