Konferencja metodyczna dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:
31 maja 2005 we wtorek dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych w godz. 1400 - 1730,
1 czerwca w środę dla nauczycieli informatyki i TI w szkołach ponadgimnazjalnych w godz. 1600 - 1900,
zaś 2 czerwca we czwartek dla nauczycieli informatyki z gimnazjów w godz. 1500 - 1900.
Wszystkie konferencje odbywały się w auli (sala 4) OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73Zebrania poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych w dniu 31 maja 2005 r

 • 1400 Powitanie uczestników
 • 1405 Nowa licencja praw autorskich CreativeCommons - Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski
 • 1420 Przedstawienie planów szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1435 Nowa podstawa programowa dla informatyki - Andrzej Walat
 • 1505 Linux na lekcjach w szkole podstawowej, lekcje z komputerem w klasach 1 - 3 nowe formy seminariów metodycznych dla nauczycieli informatyki MISP - Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka
 • 1525 Podsumowanie konkursu miniLOGIA 03 - - Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka
 • 1535 Internetowy dziennik szkolny (oferta dla szkół) oraz kurs jego tworzenia i administracji. Kursy on-line. - Dariusz Kwiecień
 • 1605 Lekcje z komputerem dla dzieci - Dokąd zmierzamy?- Witold Kranas
 • 1625 Komunikat o konferencji EuroLogo 2005 w końcu sierpnia w Warszawie - Witold Kranas
 • 1635 Zakończenie zebrania

Po zakończeniu konferencji od godz. 16.35, w pracowniach komputerowych odbywały się pokazy oprogramowania na potrzeby edukacji w systemie Linux oraz demonstracja działania internetowego dziennika szkolnego

Porządek zebrania dla nauczycieli informatyki gimnazjów w dniu 2 czerwca 2005 r

Od godz. 15.00 w pracowniach komputerowych odbywały się pokazy oprogramowania na potrzeby edukacji w systemie Linux

 • 1600 Powitanie uczestników
 • 1605 Nowa licencja praw autorskich CreativeCommons - Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski
 • 1620 Przedstawienie planów szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1635 Internetowy dziennik szkolny (oferta dla szkół) oraz kurs jego tworzenia i administracji. Kursy on-line. - Dariusz Kwiecień
 • 1705 Linux na lekcjach w gimnazjum, nowa forma seminarium metodycznego dla nauczycieli informatyki MIG - Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka
 • 1725 Podsumowanie konkursu LOGIA 05 - Maciej Borowiecki
 • 1740 Obliczenia rozproszone - temat na lekcje z komputerem w gimnazjum - Witold Kranas
 • 1750 Komunikat o konferencji EuroLogo 2005 w końcu sierpnia w Warszawie - Witold Kranas
 • 1725 Podsumowanie konkursu LOGIA 05 - Maciej Borowiecki
 • 1800 Program IT for US oraz Junior Datalogging Insight - Elżbieta Kawecka
 • 1830 Nowa podstawa programowa dla informatyki - Andrzej Walat
 • 1900 Zakończenie zebrania

Po zakończeniu konferencji w pracowni komputerowej odbyła się demonstracja działania internetowego dziennika szkolnego

Porządek zebrania dla nauczycieli informatyki i TI szkół ponadgimnazjalnych w dniu 1 czerwca 2005 r

 • 1600 Powitanie uczestników
 • 1605 Nowa licencja praw autorskich CreativeCommons - Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski
 • 1620 Przedstawienie planów szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1635 Nowa podstawa programowa dla informatyki - Andrzej Walat
 • 1705 Program IT for US oraz Junior Datalogging Insight - Elżbieta Kawecka
 • 1735 Internetowy dziennik szkolny (oferta dla szkół) oraz kurs jego tworzenia i administracji. Kursy on-line. - Dariusz Kwiecień
 • 1805 Komunikat o konferencji EuroLogo 2005 w końcu sierpnia w Warszawie - Witold Kranas
 • 1815 Prezentacja nowego podręcznika do TI oraz informatyki f-my Operon połączona z przekazaniem nauczycielom tego podręcznika - Dorota Piotrowska
 • 1845 Informacja o przebiegu matury z informatyki - Małgorzata Rostkowska
 • 1900 Zakończenie zebrania
Po zakończeniu konferencji w pracowni komputerowej odbyła się demonstracja działania internetowego dziennika szkolnego

Uczestniczyło w konferencji 177 nauczycieli: 63 ze szkół podstawowych, 49 z gimnazjów oraz 65 z ponadgimnazjalnych.