Konferencja dla nauczycieli różnych przedmiotów i doradców metodycznych

Serdecznie zaprosiłam na konferencję, która odbyła się się w dniu 2 grudnia 2008 (wtorek) w godz. 1530 - 1830, dla nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół oraz doradców metodycznych, w sali konferencyjnej (3 piętro) Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń w Warszawie, ul. Hoża 88Temat konferencji: Etyka, prawo, praktyka - ochrona własności intelektualnej

Zebranie poprowadziły doradczynie metodyczne Małgorzata Barańska i Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

Uczestniczyło w konferencji 37 nauczycieli i doradców metodycznych