Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki wszystkich typów szkół

Dyrektor OEIiZK p. Grażyna Gregorczyk serdecznie zaprosiła na konferencję metodyczną, "Nowa podstawa programowa, co to oznacza dla polskiej szkoły?", która odbyła się się w dniu: 5 marca 2009 - w czwartek, dla nauczycieli informatyki w godz. 1400 - 1745, w auli PJWSTK, ul. Koszykowa 86Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

  • 1400 Rejestracja uczestników, pobranie materiałów w holu przed aulą, losowanie i odbieranie losów - płytek z programem ArcaVir
  • 1430 Powitanie uczestników - dyrektor OEIiZK Grażyna Gregorczyk w wystąpieniu powiedziała o ofercie szkoleniowej Ośrodka w obliczu zmian w polskiej oświacie a także zachęciła do zapoznania się z ostatnimi wynikami badań Eurostat
  • 1500 Nowa podstawa programowa, nowe wyzwanie dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej w polskiej szkole - prof. Maciej M. Sysło i Wanda Jochemczyk - powiedzieli o zasadniczych zmianach i jak powinniśmy się do nich przygotować oraz o planach MEN; Komentarz do podstawy programowej oraz PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  • 1600 Nowa podstawa programowa - czego uczy nauczyciel informatyki - dr Leszek Rudak - Zastępca Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział o swoich przemyśleniach związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem wykładu Metodyka Nauczania Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.
  • 1700 Ogłoszenie konkursu na pokaz w Logomocji
  • 1710 Technologia Informacyjna w Danii i Wielkiej Brytanii - dr Elżbieta Gajek przedstawiła raport z badań po wizycie w tych dwóch krajach, co jest dla nas ciekawym porównaniem ze zmianami dokonującymi się w Polsce
  • 1730 Matura z informatyki w 2009 roku - Małgorzata Rostkowska przypomniała o najważniejszych sprawach związanych z maturą w roku szkolnym 2008/2009 - informator na 2009 r
  • 1745 Zakończenie zebrania

  • Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali ostatni numer "MERITUM" 4 (11) 2008, wydany przez Ośrodek i MSCDN, poświęcony technologii informacyjnej. Można było także zakupić książki i programy.Uczestniczyło w konferencji: 130 nauczycieli ze szkół podstawowych, 90 z gimnazjów oraz 63 ze szkół ponadgimnazjalnych.