Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki wszystkich typów szkół

Serdecznie zaprosiłam na konferencję metodyczną, "Algorytmika w nowej podstawie programowej poprzez wszystkie etapy edukacyjne", która odbyła się w dniu: 3 września 2009 - w czwartek, dla nauczycieli szkół podstawowych w godz. 1200 - 1430 oraz w godzinach 1430 - 1700 dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w auli PJWSTK, ul. Koszykowa 86Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

 • 1200 Rejestracja uczestników - część I, pobranie materiałów w holu przed aulą,
 • 1230 Powitanie uczestników - nauczycieli szkół podstawowych - Małgorzata Rostkowska
 • 1240 Informacje o ofercie OEIiZK, Wanda Jochemczyk przedstawiła plany na najbliższy rok szkolny, m. in. o konkursie miniLogia i zajęciach dla nauczycieli - warsztatach MISP
 • 1300 Przygotowanie szkolnej infrastruktury do pracy z uczniami najmłodszymi bezpieczeństwo, wygoda, efektywność - Janusz Wierzbicki
 • 1330 Dziecko przy tablicy interaktywnej - Małgorzata Witecka podzieliła się uwagami o nauczaniu dzieci w szkole podstawowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • 1400 Dobra praktyka w uczeniu dzieci programowania oraz konkurs P@scal dla dzieci ze szkół podstawowych - Hanna Stachera powiedziała nauczycielom szkoły podstawowej, dlaczego warto uczyć programowania na tym etapie kształcenia, jakie to jest ważne w rozwoju dziecka i na co warto zwrócić uwagę, kiedy zacząć, jak uczyć: treść zadania autobus, zadania na POLSKI SPOJ, regulamin P@scala, zadania finał 2008 oraz finał 2009
 • 1430 Zakończenie I części konferencji

 • 1430 Rejestracja uczestników - część II, pobranie materiałów w holu przed aulą

 • 1500 Powitanie uczestników - nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - Małgorzata Rostkowska przedstawiła ofertę OEIiZK oraz przypomniała o kunkursie Logia
 • 1510 Jak uczyć programowania w gimnazjum i liceum - prof. dr hab. Krzysztof Diks - Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego podzieli się uwagami, jak uczyć algorytmiki i programowania na tych dwóch poziomach edukacyjnych
 • 1610 Jak uczę programowania i algorytmiki? - Joanna Śmigielska przedstawi jak uczy programowania uczniów, nie tylko tych startujących w olimpiadzie, a przede wszystkim tych słabszych i dlaczego nauka programowania jest dla nich ważna, treść zadania jabłka, rozwiązanie jabłka, treść zadania składka, rozwiązanie składka, rozwiązanie zadania autobus,
 • 1640 Matura z informatyki w 2010 roku - Małgorzata Rostkowska przypomniała o najważniejszych sprawach związanych z maturą w roku szkolnym 2009/2010 oraz o projekcie Informatyka+, raport z matury w 2009 roku
 • 1655 Niestety wykład pn: Czy Microsoft może być Cool? Nowa platforma komunikacyjna Live@edu (i nie tylko...) - Patryka Góralowskiego z firmy Microsoft nie odbył się z powodu choroby wykładowcy - p. Góralowski obiecał wystąpienie przy innej okazji :)
 • 1700 Zakończenie konferencji

 • Materiały w teczce dla uczestnika konferencji: ulotka o grantach 2009, ulotka o studiach podyplomowych, ulotka o projekcie CMPPP, szkolenie trenerów.
Uczestniczyło w konferencji: 105 nauczycieli ze szkół podstawowych, 49 z gimnazjów oraz 45 ze szkół ponadgimnazjalnych.