Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych

Dyrektor OEIiZK p. Grażyna Gregorczyk serdecznie zaprosiła na konferencję metodyczną, "Narzędzia nauczyciela informatyki i zajęć komputerowych", która odbyła się się w dniu: 23 lutego 2010 - we wtorek, dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych w godz. 1400 - 1730, w auli OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

 • 1400 Rejestracja uczestników, pobranie materiałów w holu przed aulą,
 • 1430 Powitanie uczestników - dr Jan Wierzbicki w wystąpieniu powiedział o ofercie szkoleniowej Ośrodka
 • 1440 Pokaz pakietów edukacyjnych do wykorzystania w nauczaniu wczesnoszkolnym - Maciej Borowiecki, Jan Wierzbicki przedstawił 5 pakietów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu "Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej" na zlecenie MEN
 • 1510 Logo na zajęciach komputerowych - Agnieszka Samulska - algorytmika w klasach 1-3 i 4-6
 • 1530 Konkurs na pokaz lub grę przygotowaną w środowisku Logomocji-Imagine Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska - tematyka i zasady konkursu
 • 1545 Blogi, WebQuesty, podcasty itp - Dorota Janczak - dobre narzędzia w pracy nauczycieli
 • 1630 Nowy ośrodkowy interfejs do szkoleń - Dariusz Kwiecień - nowa platforma szkoleniowa OEIiZK
 • 1650 CarMetal narzędziem nauczyciela matematyki i informatyki - Małgorzata Rostkowska - zalety programu CarMetal
 • 1710 Dziennik elektroniczny w szkole - Joanna Lenart - nowe zadania nauczyciela informatyki podczas używania w szkołach dzienników elektronicznych
 • 1730 Zakończenie zebrania - losowanie ankiet końcowych i rozdanie nagród

 • Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali ostatni numer "MERITUM" 4 (15) 2009, wydany przez Ośrodek i MSCDN, poświęcony technologii informacyjnej w nowej podstawie programowej, z dołączoną płytą zawierającą pakiety edukacyjne do wykorzystania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Można było także zakupić książki i programy.Uczestniczyło w konferencji: 138 nauczycieli ze szkół podstawowych.