Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej gimnazjów i szkół średnich

Dyrektor OEIiZK p. Grażyna Gregorczyk serdecznie zaprosiła na konferencję metodyczną, "Narzędzia nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej", która odbyła się się w dniu: 25 lutego 2010 - w czwartek, dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej w godz. 1445 - 1800, w auli OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek zebrania

 • 1445 Rejestracja uczestników, pobranie materiałów w holu przed aulą,
 • 1515 Powitanie uczestników - dr Jan Wierzbicki w wystąpieniu powiedział o ofercie szkoleniowej Ośrodka
 • 1525 Platforma Moodle narzędziem nauczyciela informatyki i TI - Małgorzata Rostkowska - doświadczenia po kilkuletnim używaniu platformy w codziennej pracy nauczyciela informatyki i TI
 • 1555 Multimedia na lekcjach informatyki - Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska - propozycja seminarium metodycznego
 • 1605 Konkurs na pokaz lub grę przygotowaną w środowisku Logomocji-Imagine Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska - tematyka i zasady konkursu
 • 1615 Blogi, WebQuesty, podcasty itp - Dorota Janczak - dobre narzędzia w pracy nauczycieli
 • 1655 Nowy ośrodkowy interfejs do szkoleń - Dariusz Kwiecień - nowa platforma szkoleniowa OEIiZK
 • 1715 CarMetal narzędziem nauczyciela matematyki i informatyki - Małgorzata Rostkowska - zalety programuCarMetal
 • 1735 Dziennik elektroniczny w szkole - Joanna Lenart - nowe zadania nauczyciela informatyki podczas używania w szkołach dzienników elektronicznych
 • 1755 Zakończenie zebrania - losowanie ankiet końcowych i rozdanie nagród

 • Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali ostatni numer "MERITUM" 4 (15) 2009, wydany przez Ośrodek i MSCDN, poświęcony technologii informacyjnej w nowej podstawie programowej. Można było także zakupić książki i programy.Uczestniczyło w konferencji: 43 nauczycieli z gimnazjów i 29 ze szkół ponadgimnazjalnych.