Konferencja metodyczna dla dla doradców metodycznych

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencję metodyczną, która odbyła się w dniu 3 września (piątek) 2004 r. dla doradców metodycznych wszystkich przedmiotów, do auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Spotkanie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska.


Porządek konferencji

  • 1000 Powitanie. Oferta Ośrodka dla doradców - dyrektor Grażyna Gregorczyk
  • 1020 Czy Technologia Informacyjna jest dla nas?, czyli rzecz o wartości dodanej - zespół Centrum Technologii Nauczania pod kierownictwem Jana Dunina-Borkowskiego
  • 1100 Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie umiejętności informatycznych - Grażyna Gregorczyk, Małgorzata Rostkowska
  • 1120 Nauczyciele i szkoły, baza danych dla doradców metodycznych - Iwona Stępińska - doradca metodyczny fizyki
  • 1150 Przerwa na kawę lub herbatę
  • 1210 Prawo autorskie a technologia informacyjna - Dorota Janczak
  • 1230 Rola publikacji internetowych w pracy doradcy metodycznego - Małgorzata Rostkowska
  • 1240 Wnioski końcowe i dyskusja uczestników spotkania
  • 1300 Zakończenie zebrania

Uczestniczyło w konferencji 68 doradców metodycznych różnych przedmiotów