Zebranie metodyczne dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych
Zebranie metodyczne odbyło się 19 maja 2004 roku w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Nowogrodzkiej 73.

Porządek zebrania:

 • 1500 - Informacje o planach szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1520 - Prezentacja tablicy interaktywnej do zastosowań szkolnych - WSiP
 • 1530 - Nowe pomysły na lekcje z komputerem - Wanda Jochemczyk, Agnieszka Samulska, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski
 • 1610 - Edukacja w Europie przez Internet - Witold Kranas
 • 1620 - Prezentacja tablicy InterWrite - Centrum Komputerowe ZETO
 • 1650 - Linux w szkole - Filip Dreger
 • 1750 - Przerwa
 • 1800 - Skuteczne obniżanie kosztów wyposażenia sekretariatu i sali komputerowej poprzez wykorzystanie alternatywnego do MS Office oprogramowania biurowego. Prezentacja, możliwości, zastosowanie - Michał Smoleński, OpenOffice.PL
 • 1815 - Integracja technologii informacyjnej z nauczaniem przedmiotowym w pracowni komputerowej MacIntosh - Małgorzata Charęzińska
 • 1835 - Seminarium dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych MISP - Wanda Jochemczyk
 • 1845 - Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA - Wanda Jochemczyk

Zebranie metodyczne dla nauczycieli informatyki gimnazjum
Zebranie metodyczne odbyło się 20 maja 2004 roku w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Nowogrodzkiej 73.

Porządek zebrania:

 • 1400 - Informacje o planach szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1420 - Prezentacja tablicy interaktywnej do zastosowań szkolnych - WSiP
 • 1430 - Lekcje z komputerem na CD i w Internecie - Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski
 • 1510 - Edukacja w Europie przez Internet - Witold Kranas
 • 1520 - Prezentacja tablicy InterWrite - Centrum Komputerowe ZETO
 • 1550 - Linux w szkole - Filip Dreger
 • 1650 - Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji, Algo, Modellus
 • 1740 - Skuteczne obniżanie kosztów wyposażenia sekretariatu i sali komputerowej poprzez wykorzystanie alternatywnego do MS Office oprogramowania biurowego. Prezentacja, możliwości, zastosowanie - Michał Smoleński, OpenOffice.PL
 • 1800 - Integracja technologii informacyjnej z nauczaniem przedmiotowym w pracowni komputerowej MacIntosh - Małgorzata Charęzińska
 • 1820 - LOGIA - konkurs dla gimnazjalistów - Krzysztof Chechłacz, Maciej Borowiecki
 • 1850 - Informacje bieżące dla nauczycieli - Małgorzata Rostkowska

Zebranie metodyczne dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki szkół ponadgimanzjalnych
Serdecznie zaprosiliśmy na zebranie metodyczne, które odbyło się 21 maja 2004 roku (piątek) w godzinach 1400 - 1900 w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Nowogrodzkiej 73.

Zebranie prowadziła Małgorzata Rostkowska, doradca metodyczny ds. informatyki

Faktyczny porządek zebrania:

 • 1400 Informacje o planach szkoleniowych Ośrodka - dyr. Grażyna Gregorczyk
 • 1420 Prezentacja tablicy interaktywnej - WSiP Adrian Jakuboze
 • 1440 Prezentacja tablicy InterWrite - Centrum Komputerowe ZETO, Marek Bielecki
 • 1505 Kryptologia - wykład profesora Wojciecha Guzickiego
 • 1615 Informatyka a TI w liceum oraz poradnik dla nauczycieli - prof. Maciej Sysło
 • 1715 Przerwa - stoiska z książkami
 • 1730 Linux w szkole - Filip Dreger
 • 1819 Technologia informacyjna i przygotowanie do matury w pracowni komputerowej MacIntosh - przedstawiciel f-my Apple
 • 1843 Skuteczne obniżanie kosztów wyposażenia sekretariatu i sali komputerowej poprzez wykorzystanie alternatywnego do MS Office oprogramowania biurowego. Prezentacja, możliwości, zastosowanie - Michał Smoleński, OpenOffice.PL
 • 1900 Zakończenie zebrania

W czasie przerw, w pracowniach komputerowych odbywały się pokazy tablic interaktywnych do zastosowań szkolnych.
Podczas zebrania można było zakupić książki i programy. Po raz pierwszy zaprosiliśmy do zaprezentowania swojej oferty Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (Biblioteka Klasyki Informatyki).

Właściwie hitem były wszystkie wystąpienia; nauczyciele otrzymali nowe poradniki prof. M. Sysło, poznali superprzeboje w postaci tablic interaktywnych, wysłuchali pasjonujących wykładów prof. Guzickiego i Filipa Dregera, zachęcili się do pokazywania komputerowego świata ciekawego i różnorodnego, np. pokazania uczniom komputerów MacIntosh i wolnego oprogramowania.

Uczestniczyło w konferencji 257 nauczycieli: 105 ze szkół podstawowych, 91 z gimnazjów oraz 61 z liceów.