Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

  • 17 października 2000 we wtorek dla nauczycieli informatyki ze szkół średnich - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
  • 18 października w środę dla nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
  • 19 października w czwartek dla nauczycieli informatyki z gimnazjów - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska.


Zebrania odbyły się w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46, początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

17 października - szkoły średnie

  1. Wykład "Wykorzystanie Technologii Informacji i Komunikacji w edukacji" - prof. Cylia Hoyles i prof. Richard Noss z Instytutu Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego
  2. Informacje o reformie oświaty oraz działalności Ośrodka - dyrektor mgr Witold Kranas
  3. Awans zawodowy nauczycieli - mgr inż. Grażyna Gregorczyk

18 października - szkoły podstawowe - program nie zachował się

19 października - gimnazja

  1. LOGIA 1 - nowa formuła Mazowieckiego Konkursu Informatycznego - wykład dr Andrzej Walat
  2. Internetowa obudowa podręczników szkolnych - prezentacja Iwona Krajewska - Kranas (WSiP)
  3. Informacje o działalności Ośrodka - dyrektor mgr Witold Kranas
  4. Awans zawodowy nauczycieli - mgr inż. Grażyna Gregorczyk

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach