Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

 • 6 listopada 2001 we wtorek dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
 • 7 listopada 2001 w środę dla nauczycieli informatyki w gimnazjach - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
 • 8 listopada 2001 w czwartek dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,


Zebrania odbyły się w sali wykładowej OEIiZK (nr 33 - I piętro) - ul. Nowogrodzka 75, początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

  W dniu 6 XI 2001 r.
 1. Jaka informatyka w szkole podstawowej? - Andrzej Walat - (45 min)
 2. Image - nowa propozycja dla szkół. - Maciej Borowiecki lub Krzysztof Chechłacz (20 min)
 3. Nowości serwisu edukacyjnego EDUKUS. Wanda Jochemczyk i Mirek Wyczółkowski (15 min)
 4. Rola multimediów w nauczaniu szkolnym. Grażyna Gregorczyk (25 min)
 5. Wykorzystanie metody projektu i korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu informatyki - Wnukowicz M., Wierzbicki J.S. (20 min)
 6. Informacje o pracy Ośrodka, dyr. W. Kranas (10 min)
  W dniu 7 XI 2001 r.
 1. Podręcznik "Bazy danych wokół nas" czyli konkretny przykład zastosowania metody projektu w praktyce szkolnej oraz informacja o Konkursie Informatycznym dla gimnazjalistów "LOGIA". Andrzej Walat (30 min)
 2. Obudowa internetowa podręczników WSiP . Iwona Krajewska (30 min)
 3. Możliwości symulacyjne nowej aplikacji Modellus. Jan Dunin-Borkowski (15 min)
 4. Wykorzystanie metody projektu i korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu informatyki. Wnukowicz M., Wierzbicki J.S. (15 min)
 5. Imagine - nowa propozycja dla szkół. Maciej Borowiecki (15 min)
 6. Nowości serwisu edukacyjnego EDUKUS. Wanda Jochemczyk i Mirek Wyczółkowski (10 min)
 7. Rola multimediów w nauczaniu szkolnym. Grażyna Gregorczyk (15 min)
 8. Informacje o pracy Ośrodka, dyr. W. Kranas (10 min)
  W dniu 8 XI 2001 r.
 1. Nowa podstawa programowa technologii informacyjnej i informatyki w nowym liceum. Andrzej Walat - 30 min wykład
 2. Informacja o szkoleniach Intela, o kursie edukatorskim oraz o roli multimediów w nauczaniu szkolnym. Grażyna Gregorczyk (25 min)
 3. Możliwości symulacyjne nowej aplikacji Modellus. Jan Dunin-Borkowski (20 min)
 4. Nowości serwisu edukacyjnego EDUKUS. Wanda Jochemczyk i Mirek Wyczółkowski (10 min)
 5. Co wiemy o maturze z informatyki. Małgorzata Rostkowska (20 min)
 6. Informacje o pracy Ośrodka, dyr. W. Kranas (15 min)

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach