Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

 • 4 września 2003 we czwartek dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych - zebranie prowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska,
 • 5 września 2003 w piątek dla nauczycieli informatyki z gimnazjów - zebranie prowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska,
 • 9 września 2003 we wtorek dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - zebranie prowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska,


Zebrania odbyły się w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Nowogrodzka 73., początek każdego zebrania - godz.1000

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

  W dniu 4 IX 2003 r.
 • 10.00 Rozpoczęcie zebrania, informacje o planach OEIiZK na rok szkolny 2003/2004 - Grażyna Gregorczyk
 • 10.30 Dwa komunikaty o konferencji Eurologo i działaniach UE w zakresie TI w edukacji - Witold Kranas
 • 11.00 Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji
 • 12.00 Standardy dla nauczycieli - Grażyna Gregorczyk
 • 12.20 BHP w pracowni komputerowej, przepisy prawne - Grażyna Ożarek (w zastępstwie M. Rostkowska)
 • 12.40 Linux w szkole - Piotr Seredyński
 • 13.10 Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji
 • 14.15 Informacja o miniLOGI w 2003/2004 - Wanda Jochemczyk i Agnieszka Samulska
 • 14.30 Prezentacja dwóch scenariuszy lekcji informatyki z zastosowaniem Logomocji - Wanda Jochemczyk i Agnieszka Samulska
 • 15.00 MATCOMP - sprawozdanie i zaproszenie - Elżbieta Gacparska i Urszula Lewandowska
 • 15.15 Prezentacje sprzętu audiowizualnego
 • 15.30 Zakończenie zebrania

W czasie przerw, w pracowniach komputerowych odbywały się warsztaty/pokazy oprogramowania: Logomocja

  W dniu 5 IX 2003 r.
 • 10.00 Rozpoczęcie zebrania, informacje o planach OEIiZK na rok szkolny 2003/2004 - Grażyna Gregorczyk
 • 10.30 Dwa komunikaty o konferencji Eurologo i działaniach UE w zakresie TI w edukacji - Witold Kranas
 • 11.00 Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji, Algo, Modellus
 • 12.00 Standardy dla nauczycieli - Gażyna Gregorczyk
 • 12.20 BHP w pracowni komputerowej, przepisy prawne - Grażyna Ożarek (w zastępstwie M. Rostkowska)
 • 12.40 Linux w szkole - Piotr Seredyński
 • 13.10 Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji, Algo, Modellus
 • 14.15 Informacja o LOGI w 2003/2004 - Krzysztof Chechłacz
 • 14.30 "O czym mówią współczynniki funkcji liniowej?" z wykorzystaniem aplikacji napisanej w Logomocji - Maria Legatowicz, Katarzyna Olędzka
 • 14.45 Prezentacja scenariusza lekcji informatyki z zastosowaniem Algo - Maciej Borowiecki, Grażyna Gregorczyk
 • 15.00 Modellus na lekcjach matematyki - Barbara Mazur
 • 15.15 MATCOMP - sprawozdanie i zaproszenie - Hanna Basaj
 • 15.30 Prezentacje sprzętu audiowizualnego
 • 15.45 Zakończenie zebrania

W czasie przerw, w pracowniach komputerowych odbywały się warsztaty/pokazy oprogramowania: Logomocja, Algo, Modellus

  W dniu 9 IX 2003 r.
 • 10.00 Rozpoczęcie zebrania, informacje o planach OEIiZK na rok szkolny 2003/2004 - Grażyna Gregorczyk
 • 10.30 Dwa komunikaty o konferencji Eurologo i działaniach UE w zakresie TI w edukacji - Witold Kranas
 • 11.00 Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji, Algo, Modellus
 • 12.00 Standardy dla nauczycieli - Grażyna Gregorczyk
 • 12.20 BHP w pracowni komputerowej, przepisy prawne - Grażyna Ożarek (w zastępstwie M. Rostkowska)
 • 12.40 Linux w szkole - Piotr Seredyński/li>
 • 13.10 Przerwa - stoiska z książkami, warsztaty Logomocji, Algo, Modellus
 • 14.15 Informacja o warsztatach maturalnych, nowym syllabusie, kółku olimpijskim - Małgorzata Rostkowska
 • 14.30 PHP narzędziem technologii informacyjnej - Hanna Stachera
 • 15.00 Prezentacja scenariusza lekcji informatyki z zastosowaniem Logomocji
 • 15.15 Prezentacja scenariusza lekcji informatyki z zastosowaniem Algo - Maciej Borowiecki
 • 15.30 Modelowanie zjawisk fizycznych w Modellusie - Małgorzata Barańska
 • 15.45 MATCOMP - sprawozdanie i zaproszenie - Jolanta Hincz i Jolanta Zawalska
 • 16.00 Zakończenie zebrania

W czasie przerw, w pracowniach komputerowych odbywały się warsztaty/pokazy oprogramowania: Logomocja, Algo, Modellus.

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach