Konferencja metodyczna dla doradców metodycznych różnych przedmiotów

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencję metodyczną dla doradców metodycznych różnych przedmiotów która odbyła się w dniu 13 września 2002 roku (piątek) w Auli Kolumnowej SGGW ul. Rakowiecka 26/30 w godzinach od 9.00 - 13.30.


Zebrania odbyły się w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46, początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek konferencji dla doradców był następujący

 1. 9.00 - 10.30 Wykład prof. Laurence'a Rogersa o wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych pt: "Lepiej uczyć z technologią informacyjną..."
 2. 10.45 - 12.15 Oferta OEIiZK dla doradców, z-ca dyrektora Ośrodka Tadeusz Kuran
  • Małgorzata Rostkowska o warsztatach dla doradców,
  • Andrzej Walat o nowych logo-motywach edukacji,
  • Elżbieta Gajek o warsztatach języków obcych,
  • Jan Dunin Borkowski i Małgorzata Chmurska o przedmiotach przyrodniczych,
  • Jolanta Szewczyk i Elżbieta Miłobędzka o języku polskim.
 3. 12.30 - 13.30 Mity i prawdy o komputerze w szkole, Grażyna Gregorczyk

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach