Konferencja metodyczna dla doradców metodycznych różnych przedmiotów

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencję metodyczną dla doradców metodycznych różnych przedmiotów która odbyła się w dniu 26 września 2003 roku (piątek) w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Nowogrodzka 73.
Czas zebrania - godz. 10.00 - 14.00. Zebranie poprowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska

Porządek konferencji dla doradców był następujący

  • 10.00 Rozpoczęcie zebrania, informacje o planach OEIiZK na rok szkolny 2003/2004 - Marzenna Przesmycka-Baranek
  • 10.30 Komunikat o działaniach Unii Europejskiej w zakresie Technologii Informacyjnej w edukacji - Witold Kranas
  • 11.00 Miejsce kultury i języków w edukacji europejskiej - Elżbieta Gajek
  • 11.30 Przerwa
  • 12.00 Serwis edukacyjny Komputer w Szkole - omówienie i zaproszenie - Wanda Jochemczyk
  • 12.30 Portal edukacyjny EduSeek - Gracjana Więckowska
  • 13.00 Jak użyć cyrkla, miary i wagi w badaniach przyrody - Jan Dunin-Borkowski, Elżbieta Kawecka
  • 13.30 Europa daleka czy bliska? GIS na lekcjach geografii - Anna Kajak, Małgorzata Witecka
  • 14.00 Zakończenie zebrania

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach