Konferencja metodyczna dla nauczycieli elementów informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

  • (a) 19 maja 1999 w środę dla nauczycieli elementów informatyki ze szkół podstawowych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Wanda Jochemczyk,
  • (b) 20 maja w czwartek dla nauczycieli elementów informatyki w gimnazjach - zebranie prowadził doradca metodyczny: mgr Witold Kranas,
  • zaś (c) 21 maja w piątek dla nauczycieli elementów informatyki ze szkół średnich - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska.


Zebrania odbyły się w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46, początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

  1. Informacje o reformie oświaty oraz działalności Ośrodka - dyrektor Tadeusz Kuran - podczas zebrań (a), (b), (c)
  2. Przedstawienie podstaw programowych przedmiotów informatycznych - podczas zebrań (a), (b), (c
  3. Prezentacja nowych programów nauczania - podczas zebrań (a) i (b),
    • Spotkania i nauka z komputerem - prezentacja programu nauczania informatyki dla szkół podstawowych oraz podręcznika opracowanego przez zespół prof. Macieja M. Sysło,
    • Za pomocą komputera - prezentacja programu nauczania informatyki dla gimnazjów oraz podręcznika opracowanego przez dr Andrzeja Walata i mgr Zbigniewa Granicę

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach

Poinformowano nauczycieli, że w każdą środę (maja i czerwca) w godzinach 1730 - 1900 na terenie Ośrodka przy ulicy Raszyńskiej 8/10 czynny był punkt konsultacyjny, w którym można było uzyskać pomoc w zakresie podstaw programowych, nowych programów nauczania i podręczników informatycznych.