Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

 • 25 kwietnia 2001 w środę dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych i gimnazjów - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
 • 26 kwietnia w czwartek dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,


Zebrania odbyły się w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46, początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

  W dniu 25 IV 2001 r.
 1. Projekt MatComp - zaproszenie do współpracy - dr Andrzej Walat (45 min)
 2. Co w trzeciej klasie gimnazjum? - dr Andrzej Walat (30 min)
 3. Informacja o serwisie edukacyjnym Ośrodka: www.oeiizk.edu.pl - Wanda Jochemczyk (10 min)
 4. Informacje o działalności Ośrodka - dyrektor Witold Kranas (15 min)
 5. Awans zawodowy nauczycieli - Grażyna Gregorczyk (15 min)
  W dniu 26 IV 2001 r.
 1. Refleksje na temat matury 2002 z informatyki - dr Andrzej Walat (30 min)
 2. Informacja o projekcie MatComp - dr Andrzej Walat (15 min)
 3. Jak przebiegają przygotowania do matury 2002 z informatyki - Małgorzata Rostkowska (15 min)
 4. Informacja o serwisie edukacyjnym Ośrodka: www.oeiizk.edu.pl - Wanda Jochemczyk (10 min)
 5. Informacje o działalności Ośrodka - dyrektor Witold Kranas (15 min)
 6. Awans zawodowy nauczycieli - Grażyna Gregorczyk (15 min)

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach

Poinformowano nauczycieli, o spotkaniu z Janem (Johnem?) Stevensonem - nadzwyczajne zebranie metodyczne dla nauczycieli informatyki 22.5.2001. O ile dobrze pamiętam, to mówił o standardach ICT w Wielkiej Brytanii.