Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

 • 23 maja 2002 (czwartek) dla nauczycieli informatyki ze szkół ponadgimnazjalnych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
 • 4 czerwca 2002 (wtorek) dla nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
 • 5 czerwca 2002 (środa) dla nauczycieli informatyki w gimnazjach - zebranie prowadziła doradca metodyczny: mgr inż. Małgorzata Rostkowska,


Zebrania odbyły się w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46, początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

  W dniu 23 V 2002 r.
 1. Program Interklasa dla szkół ponadgimnazjalnych - Tadeusz Kuran - 10 min
 2. Technologia Informacyjna - wprowadzenie M. Rostkowska, W. Kranas - 10 min
 3. Dwa zespoły, dwa programy, dwa podręczniki
  • Technologia informacyjna i Informatyka w szkołach ponadgimnazjalnych. Elementy stylu pracy z komputerem. Prof. Maciej Sysło - 45 min.
  • Technologia informacyjna w liceum - jesteśmy gotowi. Dr Andrzej Walat - 45 min.
  • Dyskusja - 30 min.

  W dniu 4 VI 2002 r.
 1. O co chodzi w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej. Andrzej Walat (15 min)
  • Z komputerem przez matematykę - lekko, łatwo i skutecznie; Elżbieta Gacparska (30 min)
  • Przyjazne środowisko dla ucznia na lekcjach informatyki; Dorota Radkiewicz (30 min)
 2. Informacja o programie Interklasa - Tadeusz Kuran (15 min)
 3. Zasady publikowania prac na serwerze EDUKUS - Wanda Jochemczyk (15 min)
 4. Informacje o pracy Ośrodka, dyr. Witold Kranas (15 min)

  W dniu 5 VI 2002 r.
 1. Informatyka w gimnazjum wczoraj, dziś, jutro:
  • nowe logo - nowe perspektywy edukacyjne - Maciej Borowiecki (30 min)
  • trzy lata informatyki w gimnazjum - Andrzej Walat (30 min)
  • Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów "LOGIA" - Andrzej Walat (30 min)
 2. Informacja o programie Interklasa - Tadeusz Kuran (10 min)
 3. Zasady publikowania prac na serwerze EDUKUS - Wanda Jochemczyk (15 min)
 4. Informacje o pracy Ośrodka oraz oferty oprogramowania, dyr. Witold Kranas (15 min)

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach