Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Serdecznie zaprosiliśmy na konferencje metodyczne, które odbyły się w dniach:

 • 27 maja 2003 we wtorek dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych - zebranie prowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska,
 • 28 maja 2003 w środę dla nauczycieli informatyki z gimnazjów - zebranie prowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska,
 • 29 maja 2003 w czwartek dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - zebranie prowadziła doradca metodyczny Małgorzata Rostkowska,


Zebrania odbyły się w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Nowogrodzka 73., początek każdego zebrania - godz.1630

Porządek zebrań dla nauczycieli był następujący

  W dniu 27 V 2003 r.
 • 16.30 Informacje dyrektora OEIiZK - Witold Kranas
 • 16.40 "Para buch, koła w ruch -- Logomocja ruszyła" - Agnieszka Borowiecka
 • 17.25 Podsumowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych 2002/2003 miniLOGIA 01-Wanda Jochemczyk
 • 17.45 Propozycje szkoleniowe OEIiZK - Grażyna Gregorczyk
 • 18.10 Nowe formy szkolenia - kursy on-line - Dariusz Kwiecień
 • 18.30 Nowy Komputer w Szkole - Tadeusz Kuran
 • 18.35 Różne propozycje dla nauczycieli: - materiały szkoleniowe Akademii Marka Peryta, - projektory multimedialne.
 • 18.50 Zakończenie zebrania

W godzinach: 15.30 - 16.30 oraz 18.50 - 19.20 w pracowniach komputerowych odbywały się warsztaty/pokazy oprogramowania: Logomocja.

  W dniu 28 V 2003 r.
 • 16.30 Informacje dyrektora OEIiZK - Witold Kranas
 • 16.40 "Para buch, koła w ruch - Logomocja ruszyła" - dr Andrzej Walat
 • 17.25 Lekcje z Komputerem - zespół autorów: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski
 • 18.10 Sprawozdanie z Mazowieckiego Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA03 - Krzysztof Chechłacz
 • 18.20 Propozycje szkoleniowe OEIiZK - Grażyna Gregorczyk
 • 18.45 Nowe formy szkolenia - kursy on-line - Dariusz Kwiecień
 • 19.05 Nowy Komputer w Szkole - Tadeusz Kuran
 • 19.10 Różne propozycje dla nauczycieli: - materiały szkoleniowe Akademii Marka Peryta, - projektory multimedialne.
 • 19.25 Zakończenie zebrania

W godzinach: 15.30-16.30 oraz 19.25-19.55 w pracowniach komputerowych odbywały się warsztaty/pokazy oprogramowania: Logomocja, Algo, Modellus.

  W dniu 29 V 2003 r.
 • 16.30 Informacje dyrektora OEIiZK - Witold Kranas
 • 16.40 "Para buch, koła w ruch - Logomocja ruszyła" - dr Andrzej Walat
 • 17.25 Algo - Pascal dla Windows - wprowadzenie do programowania - Maciej Borowiecki
 • 17.40 Matura 2005 tuż tuż - Małgorzata Rostkowska, zebranie chętnych na warsztaty maturalne od września br
 • 17.55 Propozycje szkoleniowe OEIiZK - Grażyna Gregorczyk
 • 18.20 Nowe formy szkolenia - kursy on-line - Dariusz Kwiecień
 • 18.40 Nowa edycja czasopisma Komputer w Szkole - Tadeusz Kuran
 • 18.45 Różne propozycje dla nauczycieli: - materiały szkoleniowe Akademii Marka Peryta, - projektory multimedialne.
 • 19.00 Zakończenie zebrania

W godzinach: 15.30-16.30 oraz 19.00-19.30 w pracowniach komputerowych odbywały się warsztaty/pokazy oprogramowania: Logomocja, Algo, Modellus.

Podczas trwania zebrania można było zakupić książki i programy w zorganizowanych stoiskach